Blog

Energie

v životě

Adventní povídání s Gábi Benešovou

Povídání, které směřovalo k času adventu a ve kterém si spousta témat sama zavolala o pozornost. Křivdy a viny byly v plánu na základě vašich námětů, ale dál rozhovor plynul sám, a dotkly jsme se neplánovaně i témat nejvyšších sfér. Můžeš se s námi… …dotknout tématu viny a křivdy v kontextu jejich vlivu na náš svět, naše dny i zdraví …zaposlouchat do rozboru fází odpuštění, komu vlastně odpouštíme a proč je to...

Celý článek