Energie ženy

cyklus živých setkání

"Naše znalosti jsou vždy omezené, vnímání nikoliv.

Proto poznání skrze tělo přináší hlubokou moudrost do našich dnů."

Lu

Cyklus Energie ženy


  • Hluboké rozšíření bytí a dotýkání se své podstaty.
  • Ukotvení navýšení kapacity, které má v tomto poli velikou podporu. 
  • Témata, kterých se budeme dotýkat jsou odvislá od energie skupiny a taky od aktuálních energií v poli
  • Čtyřměsíční společné putování, offline i online setkání

Setkávání v rámci cyklu má mnoho vrstev, které Ti nabízí. 

Nejde jen o dny, kdy se vidíme naživo, jedná se o čtyřměsíční společné putování ve kterém jsou 4 živá setkání spojená s rituály, 3 večerní online setkání a tři dopolední online setkání. Pole, které pro tebe v době cyklu pracuje je podporou pro malé krůčky v každodennosti a ty otevírají nové možnosti tvého prožívání života.

Je pro tebe vytvořený prostor pro sebepoznání v té nejryzejší formě jaké jsi aktuálně otevřená. Zkušenosti žen, které prošly cyklem toto potvrzují a je to i důvod proč v něm chtějí pokračovat do dalšího běhu. 

Máš možnost zažít takové hladiny energie, kterou toužíš mít ve své každodennosti. Když se nám nedaří žít potenciál, který v sobě cítíme, pociťujeme velkou únavu a propady ve svých dnech. 

Díky opakovanému setkávání neděláš krok dopředu, krok dozadu, krok dopředu a zase krok dozadu, jako když jsou jednorázové semináře, které nás nakopnou, ale pak máme pocit, že po nějakém čase začínáme zase odznovu. V tomto ženy z předchozích běhů cyklu sdílely velké proměny ve vztazích, v energii, v zažívání sebe samé...dle toho, co bylo aktuálně jejich téma. "Za dobu s tebou jsem udělala největší kus cesty, a přitom se to tváří tak nenápadně oproti jiným kurzům, které jsem absolvovala.", jedno ze zvědomění v cyklu.

Slova a dobře napsaný popis kurzu udělají mnoho s tvými emocemi, přes které se často rozhodujeme. Moc ráda bych tě pozvala v tomto rozhodování ještě kousek dál, za emoce. Do prostoru tvého srdce, které má obrovský potenciál a kapacitu, a je tím nejlepším rádcem - nejen v tomto případě. 

Tvé srdce ti totiž komunikuje co je pro tebe aktuálně vhodné/důležité, a to i v oblasti vědomého rozvoje. Naše mysl je skvělý rádce, ale dokáže vyhodnotit vše pouze z dosud nabitých zkušeností a informací, srdce má mnohem větší záběr, a nezmatou ho vzletná slova a nabídky velkých výsledků...

Záměrem cyklu je odložit další vrstvy iluzí o sobě i o fungování života a rozšířit svoji energii radosti v těle do prožívání božské všednosti.

Co se ženám v cyklu reálně děje v jejich každodennosti


Některá žena se rozzáří a navýší se jí energie, jiné se prohloubí vztahy a vnímání lásky, další se stane otevřenější, prostupnější pro život sám, a začne třeba být mile vtipná. Taky se velmi znatelně zvýší citlivost, začnou k sobě být ženy jemnější, a tím být jemnější i ke světu.

Další žena má pocit, že se vlastně neděje nic moc, jen je (dle svých slov) doma trpělivější, spokojenější, nemá takové propady v energii, a začíná být tak nějak vlastně spokojená (nic moc, ne? 🙂 ) Některé ženy začnou cítit trvalý klid na pozadí všeho co se jim děje...  jedná se o mnoho malých proměn, které tvoří život v sebepropojení.

Je to tím, ze nejde o techniku, kterou se učíme, ale je v cyklu vytvořené pole, kde se každá žena setkává sama se svou esencí. Prostor kde svléká iluze o sobě samé, a zároveň se dosycuje přítomnou energii, která podporuje důvěru v život. A tam se děje u každé ženy jedinečný příběh spojený s aktivním tématem, které teď aktuálně má...

Na čem je tento posun postavený, neboli jak to dělám?

No to dělat nelze... více a více se otevírám darům života, které v mém poli jsou. Mohu se do nich jen uvolnit a nechat proudit medicínu života...
Otevírám příležitost dotknout se potenciálu, který v sobě neseš jako bytost... a ten pak s každým dalším setkáním postupně integrovat do svého systému a do svého života...
Abychom uvěřily ve svoji energii a svůj potenciál, potřebujeme ho cítit, zažívat a rozšiřovat do všech svých buněk...

V cyklu je vždy aktivní nabídka se ve svém aktuálním potenciálu přímo vykoupat....

Někdy to jde přes mnoho nasbíraných vrstev vzorců a iluzí o sobě. Diky bohu, že se to děje zaráz... svlékání iluzí a prozařování svou božskou podstatou, tedy sama sebou...

Je tento cyklus pro Tebe?

Pokud tvé srdce říká ano, tak je pro tebe. 

Není třeba být na své cestě daleko, či blízko, být v klidu 24/7 či jiné podobné podmínky, které tam mysl hází jako obavy z toho, že jí rozpustíš vzorce, kterých se zuby nehty drží...

Jak bude celý cyklus probíhat:

Místo setkávání bude v Brně u nás doma

Skupina je max pro 13 žen

Čtyřměsíční společná cesta

Součástí ceny není jídlo a věci na jednotlivá setkání např. obětiny, růže apod.

Pokud cítíš tah být součástí této cyklové skupiny a máš nějaký další dotaz, můžeš mi napsat na e-mail energie@energievzivote.cz nebo zavolat na tel. 725 700 887.