D Ů V Ě R A V Ž I V O T

cyklus online setkání

Pokračování ONLINE nese linku D Ů V Ě R A V Ž I V O T podpora na další cestě v tom vracet se do propojení se zdrojem a více a více se žít v každodennosti.

Pole funguje napříč časem a prostorem, to znamená, že i když je tato část online, tak pro vás může být velkou podporou.

Setkání budou nahrávaná, takže si je budete moci pustit kdykoliv později, nebo i opakovaně, když pro vás zazní skvosty... vytvořené pole s každodenní praxí 808 s mojí účastí. 

  • 4x večerní setkání 19:00 - 21:00 nebo 19:30 - 21:30 dle vašich preferencí - setkání bude vždy na téma důvěry v život a naladění se na vlnu lehkosti + společná praxe 
  • 4x dopolední setkání, kde půjdeme podrobněji cestu sebepoznání skrze GK. Kam nás to zavede bude dle ladění skupiny dopolední setkání 9-11 hod
  • Večerního sdílecího kruhu jen pro cyklus s Marcelka Hrdá

Termíny online setkávání:

11. května

9 - 11 hodin

25. května

19 - 21 hodin

8. června

9 - 11 hodin

13. června

19 - 21 hodin

10. července

9 - 11 hodin

26. července

19 - 21 hodin

3. srpna

9 - 11 hodin

17. srpna

19 - 21 hodin