Zuzana Ráčková

Jsem ne tak úplně tradiční MUDRa, která by ráda byla múdrá, a tak zkoumá život ze všech možných i nemožných stran a hraje si s ním na babu.

Mým tématem, ke kterému zvu ženy je DOVOLIT SI DOVOLIT - být, mít, přát si, žít... Mou vizí a velikým přáním je, aby ženy opustily všechna svá  “měla bych” a dovolily si být těmi, kým skutečně jsou ve svých nitrech. 

Proč tvořím pro Energii v životě?

Tvořit pro EvŽ pro mne znamená vystrkovat růžky ze své ulity a ukazovat světu své dary, v bezpečném a inspirujícím prostředí, kde vše je přijato a nic není špatně. Mou vášní je rozšiřovat toto bezpečné a nehodnotící prostředí, ve kterém si všechny ženy, pro které společně tvoříme, dovolí opustit své ulity a otevřít svá srdce.

K čemu vás zvu? Co přináším?

Mým tématem, ke kterému zvu ženy je DOVOLIT SI DOVOLIT - být, mít, přát si, žít... Mou vizí a velikým přáním je, aby ženy opustily všechna svá  “měla bych” a dovolily si být těmi, kterými skutečně jsou ve svých nitrech. 

Co mi roztáčí mé vnitřní kolo radosti?

Miluji lidské příběhy a setkávání. Věřím, že každé jedno nás někam nasměruje a proto se tak ráda potkávám se ženami na konzultacích či ženských kruzích.

Kde se můžeme potkat?

Pro Energii v životě tvořím ženské kruhy, na kterých ženy mohou jen tak spočnout a zažít sílu bezpodmínečného přijetí skupiny, které vnímám jako vesmírně vyživující, a dovolí-li si to, pak i léčivé. Kruhy probíhají online ve skupině Energie v životě a také v Klubu Energie v životě. A moc si přeji, abychom se již brzy mohly setkávat i osobně.
Na individuálních konzultacích pak společně hledáme odpovědi na otázky mysli a cesty k otevření srdce, které všechny odpovědi zná. Cena 60minutové konzultace je 1000Kč, pro Klub Energie v životě 800,-Kč.

Před každou konzultací proběhne 30minutový online rozhovor zDARma, na kterém se poznáme a definujeme si cíl a délku naší spolupráce.