TANČÍM SVOU RADOST 21.02. - 23.02. 2020

Jsme moc rády, že ses nechala svou radostí pozvat k tanci.

 

V emailu už najdeš fakturu na zálohu, prosím o její zaplacení, ať vím, že Ti máme držet místo. 

 

Ze srdce se těšíme na naše společné plynutí. 

 

S láskou Luci a Niky