Když psychosomatika nestačí - Germánská nová medicína

Možná se zdá nemožné popsat vliv emocí, myšlenek a životních postojů na lidské tělo přesnými
logickými zákonitostmi. Germánská nová medicína však toto dokáže a odlišuje se tím od
psychosomatiky. Nevede nemocného ke zpracovávání velkých životních témat, mnohdy
neuchopitelných, ale k uvolnění konkrétní události, která spustila program nemoci. Budeme si
povídat o tom, že všímavý život a vědomé reakce na životní události jsou jednou z nejdůležitějších
forem zdravotní prevence. Nemůžeme vždy ovlivnit to, co se nám děje, ale své postoje měnit
můžeme – věříme-li ve svou vnitřní moudrost a důvěřujeme-li životu.

Gabriela Benešová

Baví mě zkoumat život z různých stran a poznávat nádhernou mnohorozměrnost člověka, baví mě
vnímat obrazy světa a ukazovat světu obrazy své. Provázím nemocné i zdravé na jejich cestě k sobě,
k nalezení vnitřní pravdy, protože pouze vnitřní pravda vede člověka k uzdravení a harmonii.
Pomáhají mi přitom znalosti a moudrost Germánské nové medicíny, Bioinformatiky, Human designu
a Genových klíčů, imaginace a postupy pro práci s myslí a emocemi, ale současně i mé osobní dary.
Těmi je schopnost plně naslouchat, respekt ke svobodě a jedinečnosti každého člověka a zpřítomnění
klidu, důvěry a bezpečí – a také dlouholetá meditační praxe.


www.inforlife.cz
www.blog.inforlife.cz