Lada, bohyně května

Květen je v plném proudu a s ním přichází i Lada – bohyně lásky, partnerství a sexuality. Je archetypem milenky, bohyně žijící v partnerství, které pro ni znamená velmi mnoho. Témata, která Lada přináší, jsou i souLad, intimita, sebeláska a přijetí.

Téma, které na mě v těchto dnech nejvíce pomrkává, je soulad – sladit se sama se sebou, s partnerem, s dětmi i životem.  Od chvíle, kdy jsem změnila kurz své cesty životem a začala se ptát – Kdo vlastně jsem?  Kam kráčím? další a další podobné otázky, jsem se zaměřovala hlavně na soulad sama se sebou. V tomto směru jsem ušla obrovský kus cesty. V poslední době ale polehounku přichází potřeba většího sladění se svým okolím – jak rodinou a lidmi, tak s životem samotným.

Lada je bohyní lásky, partnerství a sexuality. Nese sebou témata souLadu, intimity, sebelásky a přijetí.

Nedávný příspěvek v Klubu právě na téma Lady a zahájení mini výzvy na téma péče o tělo mi připomněly, že jsem na své tělo malinko pozapomněla a nevěnovala mu v posledních dnech takovou pozornost, jakou bych si přála a jakou si zaslouží. V souLadu s tématem sLadění a sebelásky se více vracím k vnímání svého těla – i při psaní příspěvku se tu vlním jak mé tělo volá. Během příštích dnů si plánuji chvilky na poděkování svému tělu a jeho opečování.

Další malinkou drobnost, kterou teď více zařazuji, jsou doteky – už pár dní se znovu vědomě dotýkám manžela, kdykoli okolo sebe projdeme. Jde o malé letmé navázání kontaktu, žádná divočina 😊 Dříve jsme to dělali automaticky, ale nějak nám tento zvyk vymizel a já ho znovu zvu do našich životů.  No a díky výše zmíněné výzvě dnes začínám i s doteky sama sebe – obejmout se, pohladit část těla, která volá o pozornost.

V souLadu s tématem sLadění a sebelásky se více vrací k vnímání svého těla.

Možností, kde uvidět a zkoumat další úrovně sLadění se životem je určitě nepřeberné množství. Mě teď s tímto cílem volá naše zahrada. Dříve jsem zahradu vnímala ve dvou rovinách – jedna je pěstování čehokoli a druhá je, že zahrada je pro mě místem zklidnění a uzemnění.

Začínám zahradu zkoumat jako obraz sebe samé, jako místo sLadění se sama se sebou i s životem samotným. Jako dokonalý systém, jehož cílem je cyklický růst a harmonie. A není toto vlastně i cílem systému, kterému říkám já? Začínám hledat cesty, jak můžu se svojí zahradou plynout v souladu, bez boje a urputnosti.

A jak se na Ladu ladíte Vy?

Petra Lavalová
Jsem lidská bytost v ženském těle. Energie v životě, je v mém životě už několikátý rok a klubem kráčím od samého začátku. Sdílení společných i osobních témat se stalo mojí radostí i terapií. A protože i ženy sdílí, že jim mé sdílení přináší jejich vlastní uvědomění sebrala jsem odvahu rozšířit své sdílení do větší sociální bubliny a píšu. pro vás tato blogová zamyšlení. Témata jsou inspirovaná putováním našimi měsíčními tématy v Klubu Energie v životě, která ve mně otevírají nová poznání a náhledy na život.
Komentáře